Häva köp enligt köplagen
Kontakta Juristbyrån Din Juridik

Häva köp enligt köplagen

I den här artikeln beskrivs under vilka förutsättningar en köpare kan ha rätt att häva ett köp enligt köplagen

Köplagen förklaring

Vad innebär det och vad krävs för att häva ett köp enligt köplagen?

Att häva ett köp enligt köplagen innebär att avtalet upphävs och att köparen har rätt att återlämna varan och få tillbaka erlagd betalning.

I styckena nedan framgår vilka allmänna förutsättningar som gäller för att häva ett köp enligt köplagen.

- Förutsättning 1: Säljaren måste ansvara för fel

För att kunna häva ett köp måste det till att börja med föreligga ett fel i varan som säljaren ansvarar för.

Enligt köplagen anses huvudsakligen en vara felaktig om den inte är förenlig med avtalet, säljarens uppgifter eller inte uppfyller de krav på kvalitet, prestanda eller andra egenskaper som köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn till varans art, pris, användning och andra relevanta omständigheter. Det innebär att om varan avviker från de avtalade eller förväntade egenskaperna på ett sätt som gör den otillfredsställande eller olämplig för sitt avsedda ändamål, så anses det vara ett fel enligt köplagen.

Det är viktigt att notera att köparens rättigheter och möjligheter att göra gällande säljarens ansvar beror på olika faktorer, inklusive typen av vara, eventuella garantier eller avtal mellan parterna, och om köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt enligt köplagen samt om reklamation skett tillräckligt nära upptäckten av fel.

- Förutsättning 2: Säljaren har inte vidtagit rättelse

För att kunna häva ett köp måste säljaren normalt ha fått skälig tid för att vidta rättelse. Korrekt genomförd rättelse utesluter rätt till hävning. Om säljaren bestridit ansvar för fel, eller om det inte möjligt att avhjälpa fel, har dock säljaren inte rätt att vidta rättelse.

- Förutsättning 3: Felet är av väsentlig betydelse

För att kunna häva ett köp enligt köplagen måste felet vara av väsentlig art för köparen.

Fel som är av väsentlig art kan vara till exempel fel i varan som är så allvarliga att varan inte kan anses uppfylla avtalet över huvud taget.

Några faktorer som kan bidra till att ett fel bedöms som väsentligt enligt köplagen inkluderar:

1. Varans användbarhet:
Om varan inte kan användas för sitt avsedda ändamål eller om den är betydligt mindre användbar än vad som rimligen kan förväntas.

2. Kvalitet och prestanda:
Om varan har allvarliga brister i kvalitet, prestanda eller funktionalitet som avviker avsevärt från de avtalade eller förväntade egenskaperna.

3. Avvikelse från avtalade egenskaper:
Om varan inte uppfyller de specifika egenskaper eller specifikationer som uttryckligen avtalats mellan köparen och säljaren.

4. Betydande felaktigheter:
Om felet i varan är av en sådan art att det tydligt påverkar varans värde eller gör den i princip obrukbar.

Bedömningen av om ett fel är väsentligt görs utifrån varans art, pris, användning och andra relevanta omständigheter. Det kan också påverkas av vad som anses vara normalt för liknande varor på marknaden.

Det är viktigt att notera att omständigheterna som gör köpet väsentligt för köparen måste ha varit synliga för säljaren vid köpet. Handlar det om tydliga brister i varan, som skulle vara av väsentlig art för envar, är detta inget problem. Det är dock inte möjligt för köparen att häva köpet om omständigheterna som gör felet väsentligt för honom, endast beror på särskilda förhållanden i köparens verksamhet, som inte varit synliga för säljaren vid köpet.

Ta hjälp av jurist

Om du vill fördjupa dig mer kring att häva köp, kan du läsa mer om att häva köp på hemsidan för Juristbyrån Din Juridik. Köplagen är en del av köprätten. Juristbyrån Din Juridik driver som sin huvudinriktning mål som rör köprätt - läs mer om oss. I din företagsförsäkring eller privata försäkring kan du ha rätt till rättsskydd som täcker större delen av kostnaderna för att anlita vår jurist.

Ta kontakt med oss så hjälper vi ditt företag att kräva er rätt.

Vad våra tidigare klienter säger

 • Fick en väldigt bra och professionell hjälp och med Marcus hjälp hittade vi en förlikning med bilfirman som köpte tillbaka min bil. Stort tack!!!!

  thumb Mikael Wennerström
  juni 17, 2023

  Kan varmt rekommendera Din jurist för att lösa tvist. De är snabba och sakliga, och bra resultat!

  thumb inger eriksson
  juni 1, 2023

  Fint bemötande! Lätta att få kontakt med och snabb feedback! Rekomenderar!

  thumb annica boström
  juni 1, 2023
 • Proffsigt och sakkunnigt. Stöd genom hela processen. Kunde inte önska oss mer. Hittade online och helnöjd med valet.

  thumb Cen Rolfsson
  februari 23, 2023

  Tacksam för den hjälp jag fick av Markus på Juristbyrån Din Jurist. 10 månaders krångel med bilfirman slutade nu med att jag äntligen fick tillbaka pengarna för bilen. Kan... läs mer

  thumb Debbie Lewinter
  februari 16, 2023

  Tack för all hjälp. Glad att jag hittade er.

  thumb Bulut Özkan
  februari 9, 2023
 • Hade problem med en bilfirma och Marcus skötte ärendet med bravur! Förlikning och jag fick tillbaka mina pengar! Rekommenderas starkt!

  thumb TheAlassio80
  februari 2, 2023

  Rekommenderar starkt Din Juridik, Marcus löste mitt bilproblem på nolltid och jag fick köpet hävt.

  thumb Arber Jusufi
  februari 2, 2023

  Helt perfekt service! Snabbt bemötande och snabbt svar om Marcus kunde hjälpa mig eller ej. Vid problem med bilförsäljare som inte vill hjälpa till vid problem, ta kontakt med Din... läs mer

  thumb Norling
  januari 2, 2023

Kontakta oss

Ring Juristbyrån Din Juridik
Ring oss på 08 - 559 16 295. Upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning.